Hyppää sisältöön

Selvitys tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseksi

Diaarinumero: OKV/153/21/2023
Antopäivä: 27.2.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon tuomioistuimien ulkopuolisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämistä koskevasta selvityksestä.

Oikeuskansleri yhtyi selvityksessä esitettyyn näkemykseen, että asianajajien, muiden oikeudellisten avustajien ja erityisesti yritysten tietoisuutta vaihtoehtoisen riidanratkaisun keinoista olisi hyvä lisätä. Oikeuskansleri katsoi, että tiedon puuttumisen lisäksi tuomioistuimien ulkopuolisille sovittelumenettelyille saattoi olla kustannusesteitä.

Selvityksessä oli tuotu hyvin esille, että sovinto olisi järkevää prosessiekonomisesta näkökulmasta saada aikaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oikeuskansleri toi esille perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, että hän oli aiemminkin kiinnittänyt huomiota siihen, että laajojen riita-asioiden oikeudenkäyntien kesto samoin kuin riita-asioiden oikeudenkäyntien kuluriski ovat oikeuden saatavuuteen ja siten myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseen liittyvä ongelma. Tämän vuoksi oikeuskansleri piti vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja sovittelumenettelyjen kehittämistä tarpeellisena.