Hyppää sisältöön

Sekasopimusta koskevan valtioneuvoston kirjelmän esittelyn viipyminen työ- ja elinkeinoministeriössä

Diaarinumero: OKV/460/70/2023
Antopäivä: 4.10.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön huomiota perustuslaissa säädettyyn valtioneuvoston velvollisuuteen toimittaa viipymättä EU-sopimuksia koskevat ehdotukset eduskunnalle kirjelmällään.

Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan, koska U-kirjelmä toimitettiin eduskunnalle poikkeuksellisen pitkän ajan kuluttua siitä, kun sopimusteksti oli ministeriön käytettävissä.

Oikeuskansleri totesi, että konkreettinen sopimusteksti on tullut ministeriön tietoon elokuussa 2022 ja valtioneuvostolle on tuolloin syntynyt oikeudellinen velvoite viipymättä toimittaa sopimusteksti eduskunnalle perustuslain 96 §:n mukaisella kirjelmällä. Ministeriö antoi asiasta eduskunnalle U-kirjelmän sijasta E-kirjeen marraskuussa 2022 asian kiireellisyyteen vedoten. Oikeusministeriön ohjeen mukaan poikkeuksellinen kiiretilanne, jossa U-asiasta voidaan toimittaa valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävän U-kirjelmän sijasta ministeriön E-kirje, on käsillä silloin, kun U-asia tulee EU:ssa vireille poikkeuksellisen nopealla aikataululla ja lisäksi asian käsittelyn arvioidaan etenevän EU:ssa ripeästi. Oikeuskanslerin käsityksen mukaan kyse ei ollut tällaisesta tilanteesta, eikä ministeriö ollut E-kirjeessä perustellut, miksi asiasta ei ollut mahdollista tehdä U-kirjelmää. Oikeuskansleri totesi, että U-kirjelmän esittely helmikuussa 2023 oli aiheettomasti viivästynyt.