Hyppää sisältöön

Salassa pidettävien tietojen lähettäminen suojaamattomassa sähköpostissa

Diaarinumero: OKV/2156/1/2014
Antopäivä: 12.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Henkilö oli itse lähettänyt aluehallintoviraston (avi) kirjaamoon sähköpostiviestejä, joihin sisältyi hänen salassa pidettäviä terveystietojaan. Avin kirjaamo oli lähettänyt viestin lähettäjälle sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain edellyttämät ilmoitukset viestien vastaanottamisesta siten, että asiakkaan lähettämä viesti oli sisältynyt vastaanottoilmoituksiin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tavallisessa suojaamattomassa internet-sähköpostissa tiedot eivät ole sivullisilta suojattuja, minkä vuoksi viranomainen ei voi lähettää siinä salassa pidettäviä tietoja sisältäviä viestejä edes avin ilmoittamassa viestien yksilöintiin liittyvässä asiakkaan palvelutarkoituksessa.

Avi ilmoitti, että pääsääntöisesti vastaanottokuittauksista poistetaan lähettäjän viesti kokonaisuudessaan ja että virastossa oli sittemmin otettu käyttöön menettely, joka avin mukaan varmistaa, ettei lähettäjän viestin sisältö sisälly vastaanottoilmoitukseen.

Saamansa selvityksen perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että asiassa ei ollut aihetta enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.