Hyppää sisältöön

Salassa pidettävien tietojen lähettäminen suojaamattomassa sähköpostissa

Diaarinumero: OKV/1131/1/2013
Antopäivä: 11.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi muu sisäministeriön hallinnonala sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: ei toimenpidettä

Toimeentulotuen asiakas oli itse lähettänyt kaupungin kirjaamoon ja lisäksi ainakin seitsemän muun kyseisen kaupungin virkamiehen, muun muassa kaupunginjohtajan, sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin, johon sisältyi hänen perheenjäsenensä salassa pidettäviä terveystietoja. Kaupungin kirjaamo oli lähettänyt viestin lähettäjälle sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain edellyttämän ilmoituksen viestin vastaanottamisesta siten, että asiakkaan lähettämä viesti oli sisältynyt vastaanottoilmoitukseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tavallisessa suojaamattomassa internet -sähköpostissa tiedot eivät ole sivullisilta suojattuja, minkä vuoksi viranomainen ei voi salassa pidettäviä tietoja sisältäviä viestejä siinä lähettää. Kaupunki oli siten menetellyt lainvastaisesti.

Koska kaupunki ilmoitti asian tultua kanteluasian käsittelyn aikana ilmi, välittömästi muuttaneensa toimintatapojaan, asiassa ei ollut enää tarpeen ryhtyä enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.