Hyppää sisältöön

Salassa pidettävien tietojen lähettäminen suojaamattomassa sähköpostissa

Diaarinumero: OKV/342/1/2012
Antopäivä: 18.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisi oli lähettänyt kantelijalle sähköpostiviestin, joka kantelijan mukaan sisälsi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) nojalla salassa pidettäviä tietoja. Kantelijan mielestä viestiä ei olisi saanut lähettää suojaamattomassa sähköpostissa.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan hänen päätöksessään esille tuotujen säännösten, Poliisihallituksen ohjeistuksen ja muutoinkin asiassa ilmenneen perusteella kyseinen sähköpostiviesti sisälsi julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä tietoja eikä sitä näin ollen olisi saanut lähettää tavallisessa suojaamattomassa sähköpostissa. Sähköpostiviestistä oli ollut selkeästi pääteltävissä kantelijan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakkuus. Poliisin menettelyn arvioinnin kannalta ei sen sijaan ollut merkitystä sillä, että kantelija oli itse lähettänyt asiaan liittyneitä viestejään poliisille suojaamattomassa sähköpostissa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esittämänsä näkemykset salassa pidettävien tietojen lähettämisestä suojaamattomassa sähköpostissa sähköpostiviestin lähettäneen rikosylikomisarion tietoon.