Hyppää sisältöön

Salassa pidettävän osoitteen paljastaminen käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/507/31/2020
Antopäivä: 13.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa toimineelle käräjänotaarille huomautuksen, kun tämä oli paljastanut salassa pidettävän osoitetiedon. Apulaisoikeuskanslerin määräyksestä poliisin toimittamassa esitutkinnassa käräjänotaarin epäiltiin syyllistyneen tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen.

Syyteharkinnassaan apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjänotaarin teon seuraamukset olivat varsin haitalliset ja vahingolliset. Osoitetieto oli paljastunut sille henkilölle, jonka uhan takia tieto oli salainen.

Toisaalta tapauksessa kyse oli tuomioistuinharjoittelun alkuvaiheessa tapahtuneesta yksittäisestä huolimattomuudesta tehdystä virheestä. Esitutkinnan perusteella kukaan ei ollut ohjeistanut käräjänotaaria siitä, ettei turvakiellon alaista osoitetta tule kirjata asianhallintajärjestelmään. Virheen ilmenemisen jälkeen käräjänotaari oli välittömästi pyrkinyt selvittämään mahdollisuuksia estää salassa pidettävän tiedon paljastuminen.

Apulaisoikeuskansleri totesi asiassa olevan sekä teon vähäisyyttä puoltavia että sitä vastaan esitettäviä seikkoja. Kokonaisuudessa mikään ei viitannut siihen, että tuomioistuinharjoittelua suorittanut käräjänotaari olisi suhtautunut virkavelvollisuuksiinsa sinänsä välinpitämättömästi. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että teko oli kokonaisuutena arvioitaessa tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomista ja tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomista koskevien säännösten tarkoittamalla tavalla vähäinen. Näin ollen syytettä ei nostettu, vaan apulaisoikeuskansleri antoi käräjänotaarina toimineelle laillisuusvalvonnallisen huomautuksen.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksessään esittämänsä käräjänotaarien ohjeistukseen ja koulutukseen liittyvät näkemykset Tuomioistuinviraston, Helsingin hovioikeuden ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tietoon.