Hyppää sisältöön

Sähköinen laskutus

Diaarinumero: OKV/75/20/2018
Antopäivä: 17.10.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta. Hänellä ei ollut lausuttavaa itse lakiluonnoksesta. Lausuntopyynnössä pyydettiin kuitenkin muun ohessa kannanottoja esitysluonnoksen ehdotuksiin sähköisten kuittien käytön edistämiseksi. Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että oman kansallisen standardin luominen, silloinkin kun se perustuisi eurooppalaiseen laskustandardiin, olisi omiaan muodostamaan markkinoillepääsyn esteitä. Siten se olisi omiaan rajoittamaan EU:n perusvapauksia, jos standardin mukaisten sähköisten kuittien toimittaminen asetettaisiin vaatimukseksi hankintayksikön kanssa asioitaessa.