Hyppää sisältöön

Saamelaiskäräjälain mukaiset neuvottelut olisi tullut pitää oikea-aikaisesti

Diaarinumero: OKV/12/21/2016
Antopäivä: 22.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti maa- ja metsätalousministeriön huomiota saamelaiskäräjälaissa asetettuihin velvoitteisiin asianmukaisista neuvotteluista sekä hallintolain säännöksiin hyvästä hallinnosta.

Maa- ja metsätalousministeriö oli varannut saamelaiskäräjille mahdollisuuden saamelaiskäräjälain mukaisille neuvotteluille Tenojoen kalastussopimuksesta syyskuussa 2016. Neuvottelut pidettiin lokakuussa sen jälkeen kun kalastussopimus Suomen ja Norjan välillä oli jo allekirjoitettu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että maa- ja metsätalousministeriö oli tietyiltä osin laiminlyönyt neuvotteluvelvoitteen noudattamisen. Neuvottelut sopimuksesta ja sen sisällöstä olisi tullut pitää ennen Suomen ja Norjan välisten neuvottelujen päättymistä, jotta saamelaiskäräjille lailla taattu vaikuttamismahdollisuus olisi ollut aito. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asian käsittely ollut myöskään hyvän hallinnon näkökulmasta asianmukaista.