Hyppää sisältöön

Ruotsin kielen käyttö kaksikielisessä käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/738/10/2020
Antopäivä: 16.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaksikielisen käräjäoikeuden ja sen laamannin huomiota kielilainsäädännön noudattamiseen käräjäoikeuden toiminnassa.

Ruotsinkielinen lautamies oli lehden yleisökirjoituksessa kertonut, että hän oli toisen ruotsinkielisen lautamiehen kanssa mennyt käräjäoikeuteen vannomaan tuomarinvalan, jolloin hänelle oli kerrottu, että vala vannotaan suomen kielellä, jotta prosessi etenisi nopeammin.

Käräjäoikeuden laamanni myönsi selvityksessään, etteivät tuomarinvakuutuksen vannomiseen liittyvät rutiinit ole toimineet toivotulla tavalla useiden henkilövaihdosten takia. Laamannin mukaan erityisesti kielitaitoisen kansliahenkilökunnan rekrytointi on ollut vaikeata. Laamannin mukaan käräjäoikeudessa tullaan vastaisuudessa kiinnittämään suurempaa huomiota kielioikeuksien toteutumiseen uusia lautamiehiä vastaanotettaessa.