Hyppää sisältöön

Tuomiolauselman ja perustelujen välinen ristiriita

Diaarinumero: OKV/2796/30/2022
Antopäivä: 16.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen tuomion laatimisessa. Tuomiolauselmassa vastaajalle oli määrätty lyhempi ehdollinen vankeusrangaistus, kuin mitä tuomion perusteluiden mukaan oli ollut tarkoitus määrätä.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti asian syyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuuteen valvoa yleisen edun toteutumista rikosprosessissa. Syyttäjä oli menetellyt huolimattomasti, kun hän ei ole huomannut käräjäoikeuden asiassa antaman tuomion virheellisyyttä eikä näin myöskään valittanut vastaajalle määrätystä vakiintuneen rangaistuskäytännön vastaisesta rangaistuksesta.