Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa tehdyistä rikoksista

Diaarinumero: OKV/1474/30/2022
Antopäivä: 30.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa vastaajille oli määrätty rikosuhrimaksu, vaikka heidän syykseen luettu rikos oli tehty ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa.