Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen katsottaessa vastaajalle aiemmin tuomitut rikokset riittäväksi seuraamukseksi myös uusista rikoksista

Diaarinumero: OKV/2247/30/2022
Antopäivä: 16.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari oli menetellyt virheellisesti määrätessään vastaajalle rikosuhrimaksun, vaikka vastaajalle aiemmin tuomittu rangaistus oli katsottu asiassa riittäväksi seuraamukseksi myös vastaajan syyksi luetuista uusista rikoksista ja vastaajaa ei näin ollen ollut tuomittu asiassa rangaistukseen.

Ottaen huomioon, että asiaa koskeva oikeustila oli tuomiota annettaessa ollut jossain määrin epäselvä, ei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiasta esittämänsä näkemyksen käräjätuomarin tietoon.