Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun virheellinen määrääminen

Diaarinumero: OKV/668/30/2020
Antopäivä: 19.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin huolellisuuteen ja tarkkaavaisuuteen rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamisessa tapauksessa, jossa vastaajalle oli määrätty rikosuhrimaksu, vaikka vastaaja oli tuomittu rikoksesta, joka oli tehty ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa.