Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun virheellinen määrääminen

Diaarinumero: OKV/1547/30/2022
Antopäivä: 19.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Pohjois-Savon käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut silloinen käräjätuomari oli menetellyt virheellisesti määrätessään vastaajalle rikosuhrimaksun, vaikka vastaajalle aiemmin tuomittu rangaistus oli katsottu asiassa riittäväksi seuraamukseksi myös vastaajan syyksi luetuista uusista rikoksista.

Ottaen huomioon, että asiaa koskeva oikeustila oli tuomiota annettaessa ollut epäselvä, ei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri saattoi asiasta esittämänsä näkemyksensä käräjätuomarin tietoon.