Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen yhteisösakkoon tuomitulle oikeushenkilölle

Diaarinumero: OKV/1983/30/2022
Antopäivä: 6.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus ei ollut määrännyt kahdelle rikosasiassa vastaajana olleelle osakeyhtiölle rikosuhrimaksua, vaikka se oli tuominnut ne yhteisösakkoon.