Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen yhteisösakkoon tuomitulle oikeushenkilölle

Diaarinumero: OKV/755/31/2022
Antopäivä: 4.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus ei ollut määrännyt vastaajana rikosasiassa olleelle osakeyhtiölle rikosuhrimaksua, vaikka se oli tuominnut yhtiön yhteisösakkoon. Asia tuli tutkittavaksi hovioikeuden ilmoituksesta.