Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa tehdystä rikoksesta

Diaarinumero: OKV/1489/30/2022
Antopäivä: 17.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa tehdystä rikoksesta tuomitulle vastaajalle oli määrätty rikosuhrimaksu.