Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa tehdyistä rikoksista

Diaarinumero: OKV/1480/30/2022
Antopäivä: 16.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa tehdyistä rikoksista tuomitulle vastaajalle oli määrätty rikosuhrimaksu.