Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/22/30/2018
Antopäivä: 2.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa vastaajaa ei ollut velvoitettu suorittamaan rikosuhrimaksua, vaikka hänet tuomittiin rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta.