Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen katsottaessa vastaajalle aiemmin tuomitut rikokset riittäväksi seuraamukseksi myös uusista rikoksista

Diaarinumero: OKV/120/30/2023
Antopäivä: 5.12.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen rikosuhrimaksun määräämisessä. Asiassa käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle virheellisesti rikosuhrimaksun, vaikka vastaajalle aikaisemmin tuomitut rangaistukset oli katsottu asiassa riittäväksi seuraamukseksi myös vastaajan syyksi luetuista uusista rikoksista.