Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/671/30/2020
Antopäivä: 26.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin huolellisuuteen ja tarkkuuteen rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamisessa tapauksessa, jossa vastaajalle oli määrätty rikosuhrimaksu, vaikka kaikki vastaajan syyksi luetut rikokset oli tehty ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa.