Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/1132/30/2020
Antopäivä: 29.9.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen.

Asiassa syytteen mukainen alkuperäinen tekoaika oli ajoittunut rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa edeltäneeseen aikaan. Syyttäjä oli sittemmin muuttanut tekoaikaa siten, että se ulottui edellä mainitun lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Käräjäoikeus jätti erehdyksessä virheellisesti määräämättä rikosuhrimaksusta annetun lain mukaisen rikosuhrimaksun, vaikka vastaaja tuomittiin rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta ja joka on päättynyt kyseisen lain voimaantulon jälkeen.