Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/3094/30/2021
Antopäivä: 29.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari oli menetellyt virheellisesti määrätessään vastaajalle rikosuhrimaksun, vaikka vastaajalle aiemmin tuomitut rangaistukset oli katsottu asiassa riittäväksi seuraamukseksi myös vastaajan syyksi luetuista uusista rikoksista.

Ottaen huomioon, että asiaa koskeva oikeustila oli tuomiota annettaessa ollut tulkinnanvarainen, ei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiasta esittämänsä näkemyksen käräjätuomarin tietoon.