Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrääminen

Diaarinumero: OKV/1770/30/2021
Antopäivä: 12.1.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiassa puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksua koskevien säännösten noudattamiseen. Tuomioistuimen on määrättävä rikosuhrimaksu viran puolesta, vaikka syyttäjä ei esittäisikään sitä koskevaa vaatimusta. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan rikosuhrimaksu tulee määrätä vastaajan poissaolosta huolimatta tai kirjallisessa menettelyssä, vaikka rikosuhrimaksua koskevaa vaatimusta ei ole ilmoitettu haastehakemuksessa.