Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen ja virhe tuomiolauselmassa

Diaarinumero: OKV/113/30/2023
Antopäivä: 15.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen sekä huolellisuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeus oli jättänyt määräämättä kolmelle vastaajalle rikosuhrimaksun, vaikka vastaajat oli tuomittu rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantulon jälkeen tehdyistä rikoksista, joista säädetyt ankarimmat rangaistukset olivat vankeutta. Lisäksi käräjäoikeuden tuomiossa oli virhe, kun yhdelle vastaajista määrättyä liiketoimintakieltoa ei ollut ilmoitettu sen tuomiolauselmassa.