Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen ja virhe sakkorangaistuksen yhteisrahamäärässä

Diaarinumero: OKV/1979/30/2022
Antopäivä: 23.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen sekä huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa.

Asiassa oli kyse pitkäaikaisista rikoksista, jotka oli tehty jatkuvana tekona osin ennen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantuloa ja osin lain voimaantulon jälkeen. Vastaajille ei ollut määrätty rikosuhrimaksuja.

Lisäksi asiassa kahdelle vastaajalle oli tuomiolauselmassa merkitty ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa tuomittu oheissakko kokonaismäärältään laskuvirheenä liian suureksi.