Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen ja huolellisuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/662/30/2022
Antopäivä: 21.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Vastaajalle ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka hänet oli tuomittu rangaistukseen rikosuhrimaksusta annetun lain voimaantulon jälkeen tehdystä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta.