Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/1520/30/2022
Antopäivä: 9.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeuden istunnosta poissa olleelle vastaajalle ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka hänet oli tuomittu rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tuomioistuimen on määrättävä rikosuhrimaksu viran puolesta myös vastaajan poissaolosta huolimatta ratkaistavissa asioissa, vaikka syyttäjä ei esittäisikään sitä koskevaa vaatimusta.