Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/754/30/2020
Antopäivä: 21.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus ei ollut määrännyt vastaajalle rikosuhrimaksua, vaikka se oli tuominnut hänet rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta.

Asiassa vastaaja oli jo määrätty suorittamaan rikosuhrimaksu toisessa rikosasiassa, joka oli saapunut käräjäoikeuden käsiteltäväksi yhtäaikaisesti kysymyksessä olevan rikosasian kanssa. Käräjätuomari katsoi asiassa olevan peruste jättää rikosuhrimaksu määräämättä, koska asiat oli ollut tarkoitus käsitellä yhdessä. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli eri rikosten liitännäisyyttä koskevat seikat saattaisivat estää rikosuhrimaksun määräämisen silloinkin, kun laissa säädetyt edellytykset sen määräämiselle täyttyvät, edellyttäisi maksun määräämistä koskevan kysymyksen ratkaiseminen harkintavallan käyttöä. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut luoda kattava ja yksinkertainen järjestelmä, jossa rikosuhrimaksu määrätään aina, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Asiassa ei siten ollut perustetta rikosuhrimaksun määräämättä jättämiseen.