Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/674/30/2023
Antopäivä: 29.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin menetelleen virheellisesti, kun hän ei ollut määrännyt vastaajalle rikosuhrimaksua, vaikka vastaaja oli tuomittu rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta. 

Kun käräjätuomari oli selvityksensä mukaan jäänyt jo eläkkeelle, asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käräjätuomarin menettelyn virheellisyydestä esittämänsä näkemyksen käräjäoikeuden laamannin tietoon.