Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/3451/30/2021
Antopäivä: 21.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Kirjallisessa menettelyssä annetussa tuomiossa toiselle vastaajista ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka hänet oli tuomittu rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tuomioistuimen on määrättävä rikosuhrimaksu viran puolesta myös kirjallisessa menettelyssä ratkaistavissa asioissa, vaikka syyttäjä ei esittäisikään sitä koskevaa vaatimusta haastehakemuksessa.