Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määräämättä jääminen

Diaarinumero: OKV/1061/31/2021
Antopäivä: 25.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus ei ollut määrännyt vastaajalle rikosuhrimaksua, vaikka se oli tuominnut hänet rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta. Asia tuli tutkittavaksi hovioikeuden ilmoituksesta.