Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä ym.

Diaarinumero: OKV/1752/30/2022
Antopäivä: 3.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri lähetti ratkaisunsa tiedoksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle rikosuhrimaksun määrää koskeneessa asiassa. Kun asian ratkaisseelta käräjätuomarilta ei ollut hankittu selvitystä tämän eläköitymisen vuoksi, ei menettely johtanut valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaiseen seuraamukseen huomioiden kyseisestä laista oikeuskanslerille johtuva velvollisuus varata valvottavalle tilaisuus tulla kuulluksi. Asiassa oli lisäksi kyse rangaistusta alentavana jo huomioon otettujen aikaisemmin tuomittujen rangaistusten huomioimisesta.