Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä

Diaarinumero: OKV/693/30/2020
Antopäivä: 27.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin huolellisuuteen ja tarkkuuteen rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten noudattamisessa tapauksessa, jossa vastaajalle oli virheellisesti määrätty 40 euron rikosuhrimaksu. Rikosuhrimaksun olisi pitänyt olla 80 euroa, koska vastaaja muiden tekojen ohella tuomittu teosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.