Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä

Diaarinumero: OKV/1618/30/2020
Antopäivä: 8.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanoon kuuluneiden kolmen käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa vastaajalle oli virheellisesti määrätty 40 euron rikosuhrimaksu. Rikosuhrimaksun olisi tullut olla 80 euroa, koska vastaaja oli tuomittu muun ohella teosta, josta säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta.