Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä

Diaarinumero: OKV/118/30/2023
Antopäivä: 21.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten noudattamisessa. Asiassa käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle virheellisesti 40 euron rikosuhrimaksun. Rikosuhrimaksun olisi pitänyt olla 80 euroa, koska vastaaja oli tuomittu rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta.