Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä

Diaarinumero: OKV/1481/30/2022
Antopäivä: 21.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten noudattamisessa. Käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle virheellisesti 80 euron rikosuhrimaksun. Rikosuhrimaksun olisi pitänyt olla 40 euroa, koska vastaajaa ei ollut tuomittu teoista, joista säädetty ankarin rangaistus olisi ollut vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta.