Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä

Diaarinumero: OKV/1771/30/2021
Antopäivä: 7.2.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määrää koskevien säännösten
noudattamiseen tapauksessa, jossa vastaajalle oli virheellisesti määrätty 80 euron rikosuhrimaksu.
Rikosuhrimaksun olisi pitänyt olla 40 euroa, koska vastaajaa ei ollut tuomittu teosta, josta säädetty ankarin rangaistus olisi ollut vankeutta enemmän kuin kuusi kuukautta.