Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksun määrä

Diaarinumero: OKV/1610/31/2022
Antopäivä: 17.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus oli määrännyt rangaistukseen tuomitulle rahamäärältään virheellisen rikosuhrimaksun. Asia tuli oikeuskanslerin tutkittavaksi hovioikeuden ilmoittamana.