Hyppää sisältöön

Rikosuhrimaksujen määräämättä jättäminen

Diaarinumero: OKV/2788/30/2022
Antopäivä: 18.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kanta-Hämeen käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineen käräjänotaarin huomiota rikosuhrimaksua koskevien säännösten noudattamiseen. Käräjäoikeus ei ollut määrännyt vastaajille rikosuhrimaksuja kolmessa keskenään samana päivänä annetussa ratkaisussa, joissa oli luettu vastaajien syyksi sellaisia rikoksia, jotka olisi voitu käsitellä samalla kertaa sellaisten rikosasioiden kanssa, joissa vastaajille oli jo aiemmin määrätty rikosuhrimaksu.