Hyppää sisältöön

Rikosprosessin tehostaminen

Diaarinumero: OKV/881/21/2022
Antopäivä: 21.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausuntonsa esitutkintalain ja eräiden muiden rikosprosessia koskevien lakien muuttamista koskevasta työryhmämietinnöstä.

Oikeuskansleri totesi, että mietinnön ehdotukset eivät sinällään sisällä kevennyksiä nykyiseen rikosprosessiin. Käsittelyaikojen tehostamiseen pyritään ennen kaikkea edistämällä yhteistyötä syyttäjän sekä esitutkintaviranomaisen välillä lisäämällä muun kirjallisten tutkintasuunnitelmien käyttöä. Oikeuskansleri toi esille, että kirjallisia tutkintasuunnitelmia tulisi laatia jo nykyisin voimassa olevan ohjeistuksen mukaan. Mietinnössä jää vähäiselle arvioinnille se, miksi näin ei toimita, jos näillä on kokonaisprosessia tehostava vaikutus. 

Oikeuskansleri toi esille, että rikosprosessin kokonaiskesto on edelleen merkittävä ongelma ja toistuvasti myös oikeuskanslerille osoitettujen kanteluiden kohteena. Viranomaiset ilmoittavat usein viipymisen syyksi rajalliset resurssit. Henkilöstöresurssien vähäisyys on tullut esille myös muissa yhteyksissä. Esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän yhteistyön kehittäminen on varsin hyväksyttävä tavoite, mutta kyse on myös siitä, minkälaisia velvoitteita rajallisille viranomaisresursseille asetetaan ja minkälainen hyöty näistä saadaan.