Hyppää sisältöön

Rikosilmoitusten kirjaaminen

Diaarinumero: OKV/503/1/2011
Antopäivä: 11.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt poliisilaitokselle kirjeitse kaksi rikosilmoituksiksi otsikoitua kirjoitusta.  Kirjeet vastaanottanut poliisimies ei kuitenkaan kirjannut niiden perustella rikosilmoituksia. Poliisilaitoksen antamassa selvityksessä tuotiin esiin, että ensin mainitun kirjeen perusteella hän oli katsonut asian olleen vähämerkityksinen. Asiaa ei ollut myöskään mahdollisuutta selvittää. Kun lisäksi asianomistajan asemassa ollut henkilö itse ei ollut tehnyt rikosilmoitusta, oli poliisimies pitänyt rikosilmoituksen kirjaamista tarpeettomana. Toisen kirjeen perusteella ei voinut varmasti sanoa, oliko asiassa tapahtunut rikosta. Kun asia lisäksi oli koskenut niin ikään asianomistajarikosta, piti poliisimies asian kirjaamista tarpeettomana.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota siihen, että ottaen huomioon esitutkintalainsäädännön kirjaamisvelvollisuutta koskevat säännökset, tulee rikosilmoitukset kirjata poliisin tietojärjestelmään. Tällöin asian tutkinnan päättäminen ja päättämisen perustelut ovat asianmukaisesti dokumentoidut ja esitettävissä.