Hyppää sisältöön

Rikosilmoitusten ilmoitusjäljennökset olisi tullut toimittaa

Diaarinumero: OKV/1836/1/2017
Antopäivä: 4.9.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi kahden poliisilaitoksen tietoon näkemyksensä rikosilmoitusten ilmoitusjäljennösten lähettämisestä asianomistajille. Hänen mukaansa pyydetty ilmoitusjäljennös tulee toimittaa, ellei tutkinnan päätöstä tehdä välittömästi ilmoituksen saapumisen jälkeen.

Kantelija ei ollut saanut sähköisesti tekemistään rikosilmoituksista ilmoitusjäljennöksiä, vaikka hän oli ilmoituksia tehdessään tätä koskevan pyynnön yleensä rastittanut. Rikosilmoituksia oli käsitelty kahdella poliisilaitoksella. Ensimmäisen poliisilaitoksen tapauksessa kantelijalle ei ollut toimitettu ilmoitusjäljennöksiä kahdesta rikosilmoituksesta. Toiseen rikosilmoitukseen oli tehty keskeytyspäätös samana päivänä, mistä syystä ilmoitusjäljennöksen erillinen lähettäminen oli ollut ilmeisen tarpeetonta. Tältä osin poliisilaitoksen menettely ei antanut aihetta arvostelulle. Sen sijaan toisesta rikosilmoituksesta olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan tullut lähettää kantelijan pyytämä ilmoitusjäljennös. Toisen poliisilaitoksen tapauksessa jäi epäselväksi, oliko kantelija pyytänyt itselleen ilmoitusjäljennöstä ja oliko hänelle sitä toimitettu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että mikäli asianomistaja on sähköistä rikosilmoitusta tehdessään pyytänyt saada ilmoitusjäljennöksen, tulee se hänelle ilman erillistä pyyntöä toimittaa. Lisäksi oli huomattava, että esitutkintalain mukaan asianomistajalle on lähtökohtaisesti joka tapauksessa annettava kirjallinen vahvistus ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitusjäljennöksen tai kirjallisen vahvistuksen erillinen toimittaminen heti rikosilmoituksen kirjaamisen jälkeen ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan ole kuitenkaan tarpeen niissä tapauksissa, joissa on odotettavissa, että tutkinnan päätös tullaan tekemään välittömästi ilmoituksen saapumisen jälkeen. Ilmoitusjäljennöksen ja kirjallisen vahvistuksen merkitys korostuu niissä tapauksissa, joissa esitutkinta kestää kauemmin tai tutkinnan päätös tehdään myöhemmin.