Hyppää sisältöön

Rikosilmoituksesta annettava kirjallinen vahvistus

Diaarinumero: OKV/2178/10/2022
Antopäivä: 3.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, ettei kantelija ollut saanut kirjallista vahvistusta tekemästään rikosilmoituksesta ja kiinnitti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota esitutkintalakiin perustuvaan velvollisuuteen antaa asianomistajalle tätä koskeva kirjallinen vahvistus.