Hyppää sisältöön

Rikosilmoituksen vastaanottaminen ja kirjaaminen

Diaarinumero: OKV/2043/1/2013
Antopäivä: 8.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilaitoksen poliisimiehet eivät olleet suostuneet vastaanottamaan ja kirjaamaan kantelijan tekemiä rikosilmoituksia. Perusteena kieltäytymiselle oli, ettei väitetyissä tapahtumissa ollut kysymys rikoksista ja että asianomistajana oleva ilmoittajan täysi-ikäinen tytär voisi itse tehdä tarpeelliseksi katsomansa ilmoituksen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rikosilmoituksen vastaanottamis- ja kirjaamisvelvollisuus on varsin ehdoton eikä jätä poliisille juurikaan harkintavaltaa. Ilmoituksen kirjaaminen ja esitutkinnan aloittamisen edellytyksen arviointi ovat kaksi toisistaan erillistä toimenpidettä. Rikosilmoituksen vastaanottamisvelvollisuus ei määräydy esimerkiksi sen mukaan, pitääkö vastaanottaja ilmoitettua tapahtumaa rikoksena. Jos ilmoittaja pitää tapahtumaa rikoksena, ilmoitus on kirjattava. Myöskään alustavan selvityksen hankkiminen ei ole oikeudellisesti hyväksyttävä peruste ilmoituksen kirjaamatta jättämiselle vaan ilmoitus on kirjattava viipymättä. Myöskään se seikka, että ilmoitetussa asiassa asianomistajana on tai näyttää olevan joku muu henkilö kuin ilmoittaja, ei oikeuta poliisia olla vastaanottamatta ja kirjaamatta ilmoitusta. Asianomistajan tahdonilmaisulla voi olla oikeudellista merkitystä rikosasian etenemiseen rikosprosessuaalisen järjestelmän myöhemmässä vaiheessa.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen lausunnossaan esittämään käsitykseen, jonka mukaan kantelija oli yksilöinyt rikoksena pitämänsä tapahtumat sillä tavalla, että sen perusteella olisi ollut mahdollista ja perusteltua kirjata ilmoitus. Poliisiviranomaiset ovat tältä osin laiminlyöneet virkavelvollisuutensa jättäessään ilmoituksen kirjaamatta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen, rikoskomisarion ja kahden vanhemman konstaapelin huomion poliisin velvollisuuteen vastaanottaa ja kirjata rikosilmoituksia asianmukaisesti.