Hyppää sisältöön

Rikosilmoituksen kirjaaminen

Diaarinumero: OKV/1052/1/2012
Antopäivä: 14.12.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisi oli kirjannut rikosilmoituksen kolme kuukautta se saapumisen jälkeen. Sitä ei ollut kirjattu esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen edellyttämällä tavalla viipymättä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota rikosilmoituksen viivytyksettömään kirjaamiseen.