Hyppää sisältöön

Rikosasian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä

Diaarinumero: OKV/637/30/2022
Antopäivä: 16.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen, kun tämä oli ratkaissut kirjallisessa menettelyssä törkeän varkauden yritystä koskevan syytteen. 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaan asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä, jos mistään syytteessä tarkoitetusta rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeän varkauden yrityksestä tuomittava enimmäisrangaistus on säännöksessä tarkoitettua ankarampi.

Käräjätuomarin virheestä ei asiasta käytettävissä olevan selvityksen perusteella ollut aiheutunut vastaajille vahinkoa. Virhe oli kuitenkin koskenut yksiselitteisen säännöksen soveltamista tuomarin tehtävien ydinalueella. Lainsäätäjä on rajannut kirjallisen menettelyn käyttöalaa siten, ettei törkeimpiä rikoksia voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä, millä sääntelyllä on merkitystä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisessa.