Hyppää sisältöön

Rikosasian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä

Diaarinumero: OKV/3127/30/2021
Antopäivä: 2.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina toimineelle huomautuksen, kun tämä oli ratkaissut kirjallisessa menettelyssä törkeää ampuma-aserikosta koskevan syytteen.

Lain mukaan asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä, jos mistään syytteessä tarkoitetusta rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeästä ampuma-aserikoksesta tuomittava rangaistus on enintään neljä vuotta vankeutta, joten rangaistusasteikko ylitti kirjallisen menettelyn käyttämiselle säädetyn enimmäisrangaistuksen.

Asiassa virheestä ei aiheutunut haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia. Virhe oli kuitenkin koskenut yksiselitteisen säännöksen soveltamista tuomarin tehtävien ydinalueella. Lainsäätäjä on rajannut kirjallisen menettelyn käyttöalaa siten, ettei törkeimpiä rikoksia voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä. Perusoikeussuojaa ei voida millaisessa asiassa tahansa jättää riippumaan asianomaisen suostumuksesta. Säännöksellä on tärkeä merkitys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisessa.