Hyppää sisältöön

Rikosasian ratkaiseminen käräjäoikeudessa virheellisessä kokoonpanossa

Diaarinumero: OKV/1037/1/2014
Antopäivä: 24.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeudenkäymiskaaren mukaan käräjäoikeus on rikosasiassa päätösvaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja, jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin vankeutta enintään kaksi vuotta.

Käräjäoikeus oli ratkaissut rikosasian yhden tuomarin kokoonpanossa, vaikka käsiteltävänä olleesta rikoksesta oli säädetty enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virhe kohdistui tuomiovallan käytön ydinalueelle ja oli siten menettelyllisenä virheenä vakava, vaikkakin se oli tässä tapauksessa korjattavissa, kun hovioikeus oli palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä.