Hyppää sisältöön

Rikoksen vanhentuminen esitutkinnassa

Diaarinumero: OKV/1257/1/2015
Antopäivä: 2.6.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisilaitosta hallinnan loukkausta koskevan tutkintailmoituksen käsittelyn viivyttämisestä niin, että rikoksen syyteoikeus ehti vanhentua esitutkinnassa.   

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi laiminlyönnin tapahtuneen mutta otti sitä arvioidessaan lieventävinä seikkoina huomioon asiakirjoista ilmenevät tapahtumaolosuhteet. Hän katsoi riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi kiinnittää poliisilaitoksen huomion esitutkinnan joutuisuudesta ja sen merkityksestä päätöksessään lausumiinsa käsityksiin. Poliisihallinnon esimiestahojen tulee valvoa ja ohjata alaisensa henkilöstön työskentelyä niin, ettei kansalaisten oikeusturva vaarannu, muun muassa huolehtimalla siitä, että rikosasioiden tutkinnanjohtajuus tarvittaessa siirretään toiselle henkilölle.